Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Transparenţa decizională

 


Cadrul normativ
Legea nr. 239 din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”

Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010 „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional” 

Ordin Nr. 31 din 01.07.2010 cu privire la asigurarea transparenţei in procesul decizional în cadrul Agenţiei Rezerve Materiale 


Anexa 1. Regulile interne de informare, consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în cadrul Agenţiei Rezerve Materiale

 

Anexa 2. Lista părţilor participante în procesul de consultare publică desfăşurat în cadrul Agenţiei Rezerve Materiale  

Anexa 3. Regulamentul Grupului de lucru pentru asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul Agenţiei Rezerve Materiale

 

 

Informația privind deplasări de serviciu în străinătate

 

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Agenției Rezerve Materiale în perioada 01.01.2019 - 31.10.2019

 

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Agenției Rezerve Materiale în anul 2018

 

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul aparatului central al Agenției Rezerve Materiale în perioada anului 2017

 


Consultări publice

20.07.2018

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005

 

29.03.2018

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005

 

13.03.2018

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor (definitivat conform obiecţiilor şi propunerilor ministerelor cointeresate)

 

21.02.2018

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001

 

01.02.2018

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice

 

04.09.2017

Proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.281 din 03 mai 2017"

 

22.08.2017

Proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale ale statului"

Notă de referință la proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale ale statului"

 

22.02.2017

Proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la împrospătarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat "

 

16.12.2016

Proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat"

 

17.05.2016

Proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la împrospătarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat"

 

14.03.2016

Proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova de către România"

 

14.03.2016

Nota de referinţă la proiectul de Hotărîre de Guvern "Cu privire la ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova de către România"

 

23.10.2015

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Agenţiei Rezerve Materiale

 

19.10.2015

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la prelungirea termenului de restituire a grîului alimentar în rezervele materiale de stat

 

05.10.2015 

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la prelungirea termenului de restituire a grîului alimentar în rezervele materiale de stat

 

14.09.2015

Regulament privind modul de stabilire, formare, coordonare şi aplicare a preţurilor de stocare şi de eliberare a bunurilor materiale din rezervele de mobilizare

 

14.09.2015

Regulament privind modul de stabilire, formare, coordonare şi aplicare a preţurilor de stocare şi de eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale de stat

 

09.09.2015

Instrucțiunea privind modul și condițiile de stocare, recepționare, păstrare, împrospătare și eliberare a cărbunelui și păcurii

 

09.09.2015

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a grîului alimentar, porumbului şi crupelor din rezervele materiale de stat

 

09.09.2015

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a zahărului din rezervele materiale de stat

 

09.09.2015

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a conservelor din carne şi peşte din rezervele materiale de stat


08.10.2013
Proiect HG Cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat (2)

05.09.2012
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat 

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (2)

17.07.2012
Notă informativă la proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova“Cu privire la eliberarea unor bunuri materialedin rezervele materiale  de stat”
pagina nr. 1

Notă informativăla proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat”

Nota informativă şi proiectul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la  modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009

Notă informativă şi proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova“Cu privire la eliberarea unor bunuri materialedin rezervele materiale  de stat”

Nota informativă şi proiectul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la modul de plată a cheltuielilor de păstrare şi recuperare a păcurii din rezervele materiale de stat”

01.03.2011 Proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat”:
        a) Notă de referinţă la proiectul hotărârii Guvernului
        b) Proiectul hotărârii Guvernului

Lege pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative


Coordonatorul procesului de consultare publică

                                                
Specialist principal informare şi comunicare cu mass-media, în conformitate cu  Hotărîrea Guvernului  nr. 96 din 16.02.2008 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, este desemnat coordonator al procesului de consultare publică în cadrul Agenţiei Rezerve Materiale.

 Proiecte decizionale aprobate

Programe, rapoarte anuale

20.03.2018

Raport privind transparența în procesul decizional al Agenției Rezerve Materiale pentru anul 2017

 

30.01.2017

Raport privind transparenţa în procesul decizional în cadrul Agenţiei Rezerve Materiale pentru anul 2016

 

03.05.2016

Raport privind transparenţa în procesul decizional în Agenţia Rezerve Materiale pe parcursul anului 2015

 

01.04.2016

Graficul eliberării zahărului conform planului de distribuire aprobat de Comisia interdepartamentală pentru ajutoare umanitare

 

31.01.2015
Raport privind transparenţa în procesul decizional în Agenţia Rezerve Materiale pe parcursul anului 2014

 

07.08.2014

Raport privind transparenţa în procesul decizional în Agenţia Rezerve Materiale pe parcursul anului 2013

17.01.2013
Raport despre transparenţa în procesul decizional în Agenţia Rezerve Materiale pe parcursul anului 2012

31.01.2012
Raport privind transparenţa procesului decizional pe parcursul anului 2011
pagina nr. 1
pagina nr. 2

Lista funcţionarilor Agenţiei Rezerve Materiale-membri ai consiliilor societăţilor pe acţiuni (SA)/consiliilor de administrare (ÎS) 

29.01.2011
Raport transparenţa decizională anul 2010