Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Misiunea

Misiunea ARM

Agenţia realizează politicile statului în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare (în continuare – rezervele materiale ale statului), create în scopul de a interveni operativ pentru apărarea ţării, protecţia populaţiei şi a economiei în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.