Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Funcţiile

Funcţiile de bază ale ARM

Agenţia are următoarele funcţii:
1) administrarea, coordonarea activităţilor şi exercitarea controlului în domeniul rezervelor materiale ale statului;
2) crearea rezervelor materiale de stat, acumularea, livrarea (stocarea) şi păstrarea bunurilor materiale destinate pentru:
a) aplicarea unor măsuri urgente de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale;
b) protecţia populaţiei în caz de situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale, fenomene sociale sau economice, în alte cazuri de forţă-majoră;
c) intervenirea operativă pentru asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale în condiţii extreme;
d) asigurarea Forţelor Armate în condiţii de asediu şi de război, în partea ce vizează rezervele materiale ale statului;
e) acordarea de ajutor umanitar din rezervele materiale de stat;
3) crearea rezervelor de mobilizare, acumulare, livrare (stocare) şi păstrare a lor la întreprinderi, organizaţii şi asociaţii, conform sarcinilor de mobilizare aprobate de Guvern, pentru a contribui la:
a) organizarea fabricării producţiei necesare statului, Forţelor Armate şi populaţiei în situaţii excepţionale, pe timp de asediu şi de război;
b) funcţionarea neîntreruptă a întreprinderilor industriale, de transport, instituţiilor de ocrotire a sănătăţii şi obiectelor de telecomunicaţii în situaţii excepţionale, pe timp de asediu şi de război;
c) protecţia populaţiei şi a trupelor armate, acordarea asistenţei medicale, în condiţiile aplicării mijloacelor de nimicire în masă şi în caz de situaţii excepţionale;
d) protecţia animalelor şi a plantelor agricole în condiţiile aplicării mijloacelor de nimicire în masă şi în caz de situaţii excepţionale;
e) desfăşurarea în situaţii excepţionale şi în timp de asediu şi de război a lucrărilor de restabilire a căilor ferate, autostrăzilor, liniilor şi instalaţiilor de telecomunicaţii şi sistemelor de alimentare cu energie electrică;
f) acordarea de ajutor umanitar din rezervele de mobilizare;
4) participarea, conform competenţei, la realizarea documentelor de politici prin eliberarea bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului:
a) la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, determinate de situaţii excepţionale, şi în alte cazuri de forţă-majoră;
b) la acordarea asistenţei autorităţilor publice centrale şi locale pentru reabilitarea obiectivelor din diferite ramuri ale economiei naţionale;
5) asigurarea asistenţei metodologice instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi autorităţilor administraţiei publice locale privind modul şi condiţiile de livrare (stocare), păstrare şi eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului.