Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Cadrul legal

Actele juridice de care se conduce Agenţia Rezerve Materiale în activitatea sa:
 

Legea nr. 589/1995 privind rezervele de stat şi de mobilizare

 

Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat

 

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Legea nr. 25/2008 privind Сodul de conduită a funcţionarului public

 

Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova

 

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie

 

Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese

 

Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional

 

Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

 

Hotărârea Guvernului nr. 411/2010 privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat

 

Hotărârea Guvernului nr.219/2018 cu privire la Agenția Rezerve Materiale

 

Hotărârea Guvernului nr. 946/2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Rezerve Materiale

 

Hotărârea Guvernului nr. 128/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rezervele cerealiere de stat

 

Hotărârea Guvernului nr. 202/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Grîul, orzul, ovăzul, secara, porumbul şi sorgul de uz alimentar”

 

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale

 

Hotărârea Guvernului nr. 128/2006 cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori

 

Hotărârea Guvernului nr. 1340  din  04.12.2001 cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

 

Hotărârea Guvernului nr. 862/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului

 

Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică

 

Hotărârea Guvernului nr. 669/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări

 

Hotărârea Guvernului nr. 668/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere

 

Hotărârea Guvernului  nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate

 

Hotărârea Guvernului nr. 268/2009 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul rezervelor materiale ale statului”

 

Hotărârea Guvernului nr. 680/2018 pentru aprobarea Planului general de gestionare a crizelor în sectorul alimentelor şi furajelor

 

Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile

 

Hotărârea Guvernului nr. 1176/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice

 

Hotărârea Guvernului nr. 653/2003 cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare

 

Decizia nr. 120-V.01  din  27.12.2018 a Comisiei Națională de Heraldică cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Agenţiei Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova

 

 

Ordinile Agenţiei Rezerve Materiale:

 

Ordin nr.73 din 26.10.2015 "Cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modul de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a zahărului din rezervele materiale de stat"

 

Ordin nr.74 din 26.10.2015 "Cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modul de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a grâului alimentar, porumbului şi crupelor din rezervele materiale de stat"

 

Ordin nr.75 din 26.10.2015 "Cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modul de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a conservelor din carne şi peşte din rezervele materiale de stat"

 

Ordin nr. 21 din 17.03.2017 "Cu privire la crearea grupului de lucru pentru monitorizarea Legii nr.589-XIII din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare pe parcursul anului 2017" 

 

Ordin nr. 24 din 14.04.2017 "Cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, evidenţă, împrospătare şi eliberare a cărbunelui şi păcurii focar din rezervele materiale de stat"

 

Ordin nr. 28 din 11.05.2017 "Cu privire la grupul de lucru mixt privind distribuirea grâului alimentar din rezerve materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp"

 

Ordin nr. 31 din 30 mai 2017 "Cu privire la aprobarea instrucțiunii privind păstrarea de lungă durată în rezervele materiale ale statului a bunurilor materiale din grupa produse petroliere"

 

Ordin nr. 35 din 15.06.2017 "Cu privire la grupul de lucru mixt privind distribuirea grâului alimentar din rezerve materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp"

 

Ordin nr. 48 din 23.08.2017 "Cu privire la completarea instrucţiunii privind modul de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a grâului alimentar, porumbului şi crupelor din rezervele materiale de stat"

 

Ordin nr. 56 din 19.09.2017 "Cu privire la aprobarea Metodologiei instituționale a controalelor asupra activității cu bunurile materiale din rezervele materiale de stat și de mobilizare"

 

Ordin nr. 20 din 05 aprilie 2018 cu privire la grupul de lucru mixt privind distribuirea grîului alimentar din rezerve materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp

 

Ordin nr. 20 din 11 martie 2019 cu privire la grupul de lucru mixt privind distribuirea grîului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp

 

Ordin nr.40 din 20.07.2020 cu privire la crearea Comisiei mixte privind eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării și înlocuirii lui periodice, cu decalaj în timp și împrumut pe termen scurt

 

 

Instrucțiunile privind modul și condițiile de stocare, recepționare, păstrare, împrospătare și eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului:

 

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a zahărului din rezervele materiale de stat

 

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a grâului alimentar, porumbului şi crupelor din rezervele materiale de stat

 

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a conservelor din carne şi peşte din rezervele materiale de stat

 

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, evidenţă, împrospătare şi eliberare a cărbunelui şi păcurii focar din rezervele materiale de stat

 

Instrucțiunea privind păstrarea de lungă durată în rezervele materiale ale statului a bunurilor materiale din grupa produse petroliere

 

Instrucțiunea cu privire la eliberarea și recepționarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării și înlocuirii lui periodice, cu decalaj în timp și împrumut pe termen scurt (aprobată prin Ordinul ARM nr. 40 din 20.07.2020)

  

 

Regulamentele Agenţiei Rezerve Materiale:

 

Regulamentul privind distribuirea grâului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp (aprobat prin ordinul nr. 28 din 11.05.2017)

 

Regulamentul privind distribuirea grâului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp (aprobat prin ordinul nr. 35 din 15.06.2017)

 

Regulamentul privind distribuirea grîului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp (aprobat prin ordinul nr. 20 din 05.04.2018)

 

Regulamentul privind distribuirea grîului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp (aprobat prin ordinul nr. 20 din 15.03.2019)

 

Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei mixte privind eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării și înlocuirii lui periodice, cu decalaj în timp și împrumut pe termen scurt (aprobat prin Ordinul ARM nr. 40 din 20.07.2020)

 

 

Metodologiile Agenţiei Rezerve Materiale:

 

Metodologia instituțională a controalelor asupra activității cu bunurile materiale din rezervele materiale de stat și de mobilizare