Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Agenția Rezerve Materiale a participat la Conferință științifico-practică internațională „Aniversarea a 80 de ani ale științei păstrării pe termen lung, problemele actuale și perspectivele de dezvoltare ale acesteia”

Published on: Fri, 12/13/2019 - 11:25

La data de 12 decembrie 2019 Agenția Rezerve Materiale a participat la lucrările Conferinței internaționale științifico-practică în formatul unui webinar on-line, eveniment desfășurat pe platforma Comitetului executiv al Comunității Statelor Independente (CSI).

 

În acest an, conferința a fost consacrată aniversării a 80 de ani al Institutului de Cercetări Științifice a problemelor păstrării din subordinea Agenției Rezervelor de Stat din Federația Rusă.

 

În lucrările conferinței au participat conducătorii și reprezentanții organelor de administrare de stat a rezervelor materiale ale țărilor-membre ale C.S.I., precum și țările cu statut de observator (Mongolia).

 

Este de menționat faptul colaborării fructuoase cu colegii din țările membre ale C.S.I. în partea consultărilor reciproce privind cadrul legislativ și normativ din domeniul de activitate, schimb de experiență practică în gestionarea rezervelor de stat.

 

Amintim că Consiliul Consultativ este un organism de colaborare sectorială a C.S.I., creat în scopul cooperării economice, științifice și tehnice multilaterale între statele membre ale C.S.I. în domeniul formării, depozitării și întreținerii rezervelor materiale de stat, utilizării acestora în cazuri situațiilor de urgență și acordării ajutoarelor umanitare.

 

La final au fost identificate direcțiile principale de activitate a organizației pentru anul 2020.