Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Abrevieri

Nume Descrierea termenului
ARM

Agenția Rezerve Materiale

BAP

Buletinul Achizițiilor Publice

BM

Bunuri materiale

BRTM

Bază Republicană Tehnico-Materială

BSAM

Bază Specială de Aprovizionare Medicală

BSM

Bază Specială Medicală

CBMRMS

circulaţia bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului

CGE

Centrul de Guvernare Electronică

CNPDCP

Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

CSI

Comunitatea Statelor Independente

Pagini