Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Secţia juridică

Atribuţiile principale ale Secţiei juridice:
 
1. Elaborează sau participă la elaborarea (analizează, efectuează expertiza juridică) proiectelor de legi, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova, altor acte normative, elaborate de Agenţia Rezerve Materiale.
2. Efectuează expertiza juridică a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor şi altor acte normative ale Agenţiei.
3. Pregăteşte de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni structurale ale altor autorităţi administrative avize asupra proiectelor actelor normative, parvenite în Agenţie.
4. Reprezintă, în modul stabilit, interesele Agenţiei în instanţele judecătoreşti şi alte organe.
5. Conlucrează în comun cu subdiviziunile Agenţiei asupra stingerii datoriilor faţă de rezerva de stat.


                                                                        Angajaţii Secţiei juridice, contacte:
 

 Prenume, Nume

 Funcţia

 Telefon

 Poşta electronică

Galina Ţurcan

Şef secţie

 022-210293

galina.turcan@rezerve.gov.md

Ştefan Demian

Specialist principal 

 022-241916

stefan.demian@rezerve.gov.md