Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Prima instruire cu participarea reprezentanților sistemului rezervelor materiale de stat organizată de MAI

Published on: Fri, 04/13/2018 - 13:31

În data de 10 aprilie a avut loc prima instruire organizată de către colegii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru colaboratorii sistemului rezervelor materiale de stat. În afară de membrii aparatului central al Agenției Rezerve Materiale, la ședință au participat mai mulți angajați din organizațiile subordonate ARM. Subiectul principal al discuției a fost dedicat integrării sistemului ARM cu specificul său de activitate în sistem de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Interne. Colegii din cadrul ministerului au împărtășit cu participanții ședinței cîteva sfaturi utile din practica lor de activitate și au dat mai multe recomandări în acest domeniu.

 

Ministerul Afacerilor Interne va prezenta Guvernului spre examinare structura, efectivul-limită şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenției Rezerve Materiale în termen de 20 de zile de la numirea în funcție a directorului al instituției.