Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Misiunea

Misiunea ARM

Agenţia realizează politicile statului în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare (în continuare – rezervele materiale ale statului), create în scopul de a interveni operativ pentru apărarea ţării, protecţia populaţiei şi a economiei în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.

Pentru promovarea politicilor statului în domeniul rezervelor materiale ale statului, în subordinea Agenţiei funcţionează instituţii, întreprinderi şi organizaţii.