Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Cadrul legal

Actele juridice de care se conduce Agenţia Rezerve Materiale în activitatea sa:
 

Legea nr. 589 din 22.09.1995 „Privind rezervele de stat şi de mobilizare”

 

Legea nr. 982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”

 

Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”

 

Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Сodul de conduită a funcţionarului public”

 

Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

 

Legea nr. 239 din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”

 

Legea nr. 245 din 27.11.2008 „Cu privire la secretul de stat”

 

Legea nr. 318 din 22.12.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative

 

Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010 „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional”

 

Hotărîrea Guvernului nr. 411 din 25.05.2010 „Privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat”

 

Hotărîrea Guvernului nr. 676 din 10.09.2012 „Cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 16 decembrie 2009”

 

Hotîrîrea de Guvern nr.219 din 12.03.2018 cu privire la Agenția Rezerve Materiale

 

Hotărîre de Guvern nr. 946 din 03.10.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Rezerve Materiale

 

 

Ordinile Agenţiei Rezerve Materiale:

 

Ordin nr.73 din 26.10.2015 "Cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modul de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a zahărului din rezervele materiale de stat"

 

Ordin nr.74 din 26.10.2015 "Cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modul de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a grâului alimentar, porumbului şi crupelor din rezervele materiale de stat"

 

Ordin nr.75 din 26.10.2015 "Cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modul de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a conservelor din carne şi peşte din rezervele materiale de stat"

 

Ordin nr. 21 din 17.03.2017 "Cu privire la crearea grupului de lucru pentru monitorizarea Legii nr.589-XIII din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare pe parcursul anului 2017" 

 

Ordin nr. 24 din 14.04.2017 "Cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, evidenţă, împrospătare şi eliberare a cărbunelui şi păcurii focar din rezervele materiale de stat"

 

Ordin nr. 28 din 11.05.2017 "Cu privire la grupul de lucru mixt privind distribuirea grâului alimentar din rezerve materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp"

 

Ordin nr. 31 din 30 mai 2017 "Cu privire la aprobarea instrucțiunii privind păstrarea de lungă durată în rezervele materiale ale statului a bunurilor materiale din grupa produse petroliere"

 

Ordin nr. 35 din 15.06.2017 "Cu privire la grupul de lucru mixt privind distribuirea grâului alimentar din rezerve materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp"

 

Ordin nr. 48 din 23.08.2017 "Cu privire la completarea instrucţiunii privind modul de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a grâului alimentar, porumbului şi crupelor din rezervele materiale de stat"

 

Ordin nr. 56 din 19.09.2017 "Cu privire la aprobarea Metodologiei instituționale a controalelor asupra activității cu bunurile materiale din rezervele materiale de stat și de mobilizare"

 

Ordin nr. 20 din 05 aprilie 2018 cu privire la grupul de lucru mixt privind distribuirea grîului alimentar din rezerve materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp

 

Ordin nr. 20 din 11 martie 2019 cu privire la grupul de lucru mixt privind distribuirea grîului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp

 

 

Instrucțiunile privind modul și condițiile de stocare, recepționare, păstrare, împrospătare și eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului:

 

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a zahărului din rezervele materiale de stat

 

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a grâului alimentar, porumbului şi crupelor din rezervele materiale de stat

 

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a conservelor din carne şi peşte din rezervele materiale de stat

 

Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, evidenţă, împrospătare şi eliberare a cărbunelui şi păcurii focar din rezervele materiale de stat

 

Instrucțiunea privind păstrarea de lungă durată în rezervele materiale ale statului a bunurilor materiale din grupa produse petroliere

  

 

Regulamentele Agenţiei Rezerve Materiale:

 

Regulamentul privind distribuirea grâului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp (aprobat prin ordinul nr. 28 din 11.05.2017)

 

Regulamentul privind distribuirea grâului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp (aprobat prin ordinul nr. 35 din 15.06.2017)

 

Metodologia instituțională a controalelor asupra activității cu bunurile materiale din rezervele materiale de stat și de mobilizare

 

Regulamentul privind distribuirea grîului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp (aprobat prin ordinul nr. 20 din 05.04.2018)

 

Regulamentul privind distribuirea grîului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp (aprobat prin ordinul nr. 20 din 15.03.2019)