Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Ședința lărgită privind darea de seamă pentru activitatea Agenției Rezerve Materiale în anul 2017

Published on: Fri, 03/02/2018 - 08:32

Pe data de 27 februarie 2018 în sediul Agenției Rezerve Materiale a avut loc Ședința lărgită privind darea de seamă pentru activitatea Agenției Rezerve Materiale în anul 2017. În afara de efectivul aparatului central al instituției, la întrunirea au participat conducătorii și contabilii-șefi din instituțiile subordonate. În scopul eficienței sporite examinării problemelor abordate în cadrul ședinței, au fost invitați și reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor.

 

Ordinea de zi a ședinței menționate a inclus prezentarea de către șefii direcțiilor din cadrul Agenției Rezerve Materiale a rapoartelor de activitate pentru anul 2017, precum și discuții privind rezultatele obținute de către instituții din subordine în perioadă respectivă. Secretarul de Stat în domeniul gestionării crizelor și situațiilor de urgență, rezervelor materiale de stat și de mobilizare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dl Vitalie Bîrsan a constatat că în ultimul an vectorul de dezvoltare și gestionare a sistemului rezervelor materiale de stat a fost schimbat cardinal.

 

Printre principalele modificări s-au menționat elaborarea și aprobarea noilor instrucțiuni privind modul şi condiţiile de stocare, recepţionare, păstrare, evidenţă, împrospătare şi eliberare unor bunuri din rezervele materiale de stat; elaborarea și aprobarea unei noi metodologii de verificare a calității grîului alimentar din rezervele materiale de stat; elaborarea și aprobarea metodologiei instituționale a controalelor asupra activității cu bunurile materiale din rezervele materiale de stat și de mobilizare; elaborarea și aprobarea Nomenclatorului bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului și Nomeclatorului bunurilor materiale din rezervele de mobilizare, reieșind din situația economică actuală și necesitățile reale ale țării; integrarea și pornirea regimului pilot a sistemului de supraveghere video la unul din principalele puncte de păstrare a grîului alimentar din rezervele de stat, și altele.

 

Însă cei prezenți la ședința nu au negat faptul că în următorii ani mai urmează un volum mare de muncă întru îndeplinirea sarcinilor strategice menite să rezolve problemele principale în activitatea sistemului rezervelor materiale de stat. Ca unele din soluții au fost propuse pe viitor următoarele acțiuni: repararea unor puncte existente de păstrare a bunurilor materiale; construirea elevatorului modern și performant pentru păstrarea grîului din rezervele de stat; elaborarea unor proiecte de decizii referitor la rezolvarea problemei de comercializarea bunurilor supranorma și împrospătarea stocurilor unor bunuri reieșind din perioada de păstrare conform normativelor.

 

Reprezentanții invitați la ședința din partea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor au oferit efectivului aparatului central al Agenției Rezerve Materiale mai multe informații utile, propuneri și obiecții pentru o activitate de ameliorare a situației existente în domeniu și au propus sprijinul lor în realizarea sarcinilor planificate.

 

Scopul princpal al eforturilor depuse de echipa Agenției Rezerve Materiale este folosirea potencialului propriu la maxim și reducerea cheltuielilor de stocare, păstrare și gestionare a bunurilor din rezervele materiale de stat.